DOWNLOAD HIER DE NIEUWSTE EDITIE

Timeys Nieuws

Timeys 12 is later uitgekomen wegens het coronavirus wat ons allemaal beperkt en bezighoudt. Wij zijn blij dat we jullie weer kunnen voorzien van de Timeys! Wij hopen dat alle (ex-)gedetineerden, achterblijvers, advocaten, medewerkers van de PI’s en alle andere lezers deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomen.

Stay safe,

Team Timeys


Timeys is een blad voor gedetineerden.
We besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Verhalen van gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvers
  • In elke uitgave 2 kunstpagina’s met kunst van gedetineerden
  • Columns en ander redactioneel van strafrechtadvocaten
  • Redactioneel van organisaties die hulp en begeleiding bieden aan (ex)gedetineerden en achterblijvers
  • RTL-televisiegids met 6 weken programmering
  • Ontspanning puzzels en recepten

Timeys komt 1 keer in de 6 weken landelijk uit richting PI’s, en is voor de gedetineerden gratis.